Instructions to view your crush's facebook story without being detected

Hướng dẫn xem story facebook của crush mà không bị phát hiện ( Instructions to view your crush's facebook story without being detected )

Instructions to view your crush's facebook story without being detected 

Bước 1: Các bạn phần cài đặt phần mềm  j2team Security tại đây
Bước 2:  trình duyệ sẽ hỏi bạn có muốn thêm extension J2team Security không? Các bạn chỉ cần nhấn “Add extension”
Bước 3: Sau đó, các bạn sẽ được đưa đến giao diện của j2team Security. Các bạn nhấn vào mục OPTIONS ở menu bên trái. Sau đó chọn dòng “Block The “Seen” Feature Of The Story On Facebook”. Bạn cũng có thể tắt tính năng xem Story trên Instagram và tắt “đã xem” tin nhắn trên Messenger Facebook bằng cách chọn 2 dòng tiếp theo ở dưới.
Vậy là các bạn có thể tha hồ xem Story người khác mà không bị phát hiện rồi đó. Ngoài ra j2team extension còn có rất nhiều tính năng hay ho đang chờ bạn khám phá như chặn Facebook Pixel.
(Step 1: You install j2team Security software here
Step 2: the browser will ask if you want to add the J2team Security extension? You just need to click “Add extension”
Step 3: After that, you will be taken to the interface of j2team Security. You click on OPTIONS item in the left menu. Then select the line “Block The “Seen” Feature Of The Story On Facebook”. You can also turn off the ability to view Stories on Instagram and turn off "viewed" messages on Facebook Messenger by selecting the next 2 lines below.
So you can freely watch other people's Stories without being detected. In addition, j2team extension also has a lot of cool features waiting for you to discover such as blocking Facebook Pixel.)
ABOUT US A place to share knowledge that you have never learned in school! We are ready to welcome your comments, as well as your articles sent to Toi Yeu Cong Nghe
Newer Posts Newer Posts Older Posts Older Posts

More posts

Comments

Post a Comment